Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Dzisiaj na drogach województwa śląskiego policjanci prowadzą działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowanie”. Uwaga mundurowych skierowana jest na naruszenia przepisów ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań i tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Dzisiejsze działania prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań na terenie powiatu lublinieckiego.

Monitorowane będą szczególnie te miejsca, gdzie występuje duży ruch pojazdów i  pieszych celem niedopuszczenia do zdarzeń drogowych. Stróże prawa będą kontrolowali czy kierujący pojazdami w rejonie skrzyżowań przestrzegają przepisów ruchu drogowego, ale również będą zwracać uwagę na to czy piesi użytkownicy dróg stosują się do przepisów ich obowiązujących.