Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyło się wielkanocne spotkanie. Wszystkim obecnym świąteczne życzenia złożył Komendant Powiatowy Policji podinsp. Dariusz Kiedrzyn.

W uroczystości udział wziął Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, Starosta Powiatu lublinieckiego Joachim Smyła, Wójtowie bądź ich przedstawiciele reprezentujący wszystkie gminy powiatu lublinieckiego, szefowie służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień z lubliniecką policją, kierownicy jednostek organizacyjnych policji z Częstochowy i Kłobucka, a także kadra kierownicza, policjanci i pracownicy cywilni KPP Lubliniec.

Po uroczystym powitaniu gości i świątecznych życzeniach głos zabrali przybyli goście. Poseł Andrzej Gawron podziękował lublinieckim mundurowym za codzienna służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego. Życzył wszystkim spokojnych rodzinnych świąt. Do życzeń w imieniu wszystkich samorządowców przyłączył się Starosta lubliniecki Joachim Smyła podkreślając jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Na koniec uroczystości kilka słów do obecnych na sali skierował kapelan Policji Joachim Gadro.

Uroczyste świąteczne spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu uatrakcyjnił koncert artystów z lublinieckiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Janiny Garści.

Na koniec zgromadzeni wszyscy złożyli sobie życzenia i symbolicznie podzielili tradycyjnym wielkanocnym poczęstunkiem.

 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy wielkanocnego spotkania w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania wielkanocnego w KPP Lubliniec.