Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, że w pierwszej dekadzie maja br. w niektórych drzewostanach nadleśnictw: Kłobuck, i Rudziniec prowadzone będą zabiegi ograniczające liczebności populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca. Natomiast w drugiej dekadzie maja br. w drzewostanach nadleśnictw: Brynek, Herby, Zawadzkie i Lubliniec wykonane zostaną zabiegi ograniczania masowego występowania osnui gwiaździstej, stwarzającej obecnie poważne zagrożenia dla starszych drzewostanów sosnowych.

Zabiegi ochronne niezbędne dla ograniczenia zagrożenia lasów ze strony chrabąszczy przeprowadzone zostaną na łącznej powierzchni 1 458 ha. Powierzchnia działań związanych z ograniczeniem liczebności populacji osnui gwiaździstej osiągnie poziom 1 506 ha.

Zabiegi ochronne będą prowadzone agrolotniczą aparaturą ULV (ultraniskoobjętościową) Micronair, zamontowaną na samolocie PZL M18B Dromader oraz śmigłowcu Mi-2R, z zastosowaniem insektycydu o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP aplikowanym w dawkach:

  1. 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 4 litrami wody,
    tj. zużywając 5 l cieczy użytkowej na 1 ha przy ograniczaniu imagines chrabąszczy,
  2. 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 2 litrami wody,
    tj. zużywając 3 l cieczy użytkowej na 1 ha przy ograniczaniu osnui gwiaździstej.

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu.

Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu oraz okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

W sprawach związanych z prowadzeniem zabiegów ograniczania liczebności populacji owadów proszę kontaktować się z Remigiuszem Brzezińskim; starszym specjalistą Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Katowicach, tel. 32 609 45 00, kom. 668 856 265.

Fot: Remigiuszem Brzezińskim

Żródło: http://www.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/UE7d/content/komunikat-dla-wojewodztwa-slaskiego