Już po raz osiemnasty w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu zorganizowano Powiatowy Konkurs Ekologiczny obfitujący w cykl imprez o charakterze ekologicznym. Patronat honorowy objął starosta Joachim Smyła.

Prace plastyczne XVIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego zostały wyeksponowane w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego było „Żyj w dobrym klimacie”. Podczas każdego Konkursu przybliża się problematykę dbałości o przyrodę. W tym roku postanowiono zagłębić temat ochrony klimatu oraz zapoznać dzieci z różnorodnymi formami przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, które znacząco wpływa na stan naszego zdrowia.

W ramach XVIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego zostały zrealizowane trzy konkursy: plastyczny, fotograficzny oraz pokaz mody ekologicznej.

Spośród nadesłanych prac plastycznych jury konkursowe wyłoniło następujących laureatów:

Konkurs plastyczny:

w grupie - przedszkola:
I miejsce – Emilia Kozieł – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
II miejsce – Agata Cholewa- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu

III miejsce – Emilia Szyda – Przedszkole Miejskie Przedszkole Nr 8w Lublińcu
I wyróżnienie – Nadia Ratajska - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

II wyróżnienie – Paulina Kuszła – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

w grupie – szkoła podstawowa kl. I - III:

I miejsce –Anna Gutmańska i Maciej Grzyb – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
II miejsce – Maciej Gajdzik – Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Strzebiniu
III miejsce – Jessica Franciszok – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

I wyróżnienie – Dawid Burzyk – Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Strzebiniu

II wyróżnienie – Maciej Grzyb – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

w grupie – szkoła podstawowa kl. IV - VIII:

I miejsce – Magda Ledwoń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

II miejsce – Sarah Dubiel – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

III miejsce – Laura Kokot – ZSP w Sierakowie

I wyróżnienie – Daniel Magiera – SOSW im K. Mańki w Lublińcu

II wyróżnienie – Michał Ledwoń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

w grupie - gimnazjum:
I miejsce – Krystyna Gaweł – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

II miejsce – Żaneta Kłys – SOSW im. K. Mańki - Oddział Neuropsychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży w Lublińcu
III miejsce – Oliwia Wiench – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
I wyróżnienie – Daniel Reiner - SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
II wyróżnienie – Daniel Gajzner – SOSW im. Konrada Mańki

w grupie – szkoła ponadgimnazjalna i osoby dorosłe:

I miejsce – Piotr Kulbaka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu
II miejsce – Anna Dudek – DPS „Warsztaty Terapii Zajęciowej” w Lublińcu
III miejsce – Patrycja Ochman – DPS „Warsztaty Terapii Zajęciowej” w Lublińcu

I wyróżnienie – Kamil Janik – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
II wyróżnienie – Marta Borek – DPS „Warsztaty Terapii Zajęciowej” w Lublińcu

Laureaci Konkursu Fotograficznego

I miejsce – Karol Monkos – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
II miejsce – Julia Niesłony – ZSP w Sierakowie
III miejsce – Aleksandra Kowalik – Przedszkole Specjalne nr 9 - SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

I wyróżnienie – Jakub Cer – SOSW im. K. Mańki w Lublińcu

II wyróżnienie – Paweł Żółtański – Szkoła Podstawowa im. K. Marki w Kochanowicach
III wyróżnienie – Laura Kokot – ZSP w Sierakowie

Jak co roku atrakcją obchodów wieńczących Powiatowy Konkurs Ekologiczny stał się pokaz mody ekologicznej. Wszyscy uczestnicy finału przekonali się, jak w interesujący sposób można zagospodarować materiały odpadowe. Wystąpiło ponad dwudziestu uczestników z trzynastu placówek. Wszystkie zaprezentowane stroje ekologiczne wzbudzały duże zainteresowanie i podziw.

W pokazie mody ekologicznej zaprezentowały się następujące placówki:

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
 2. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
 3. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
 4. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
 5. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
 6. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
 7. Przedszkole Nr 9 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu
 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu
 9. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”
 10. Dom Pomocy Społecznej – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu
 11. Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu
 12. Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu
 13. Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu