Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

24 kwietnia br., w postępowaniu konkursowym, został wybrany nowy dyrektor SP ZOZ-u w Lublińcu. Po otwarciu kopert i stwierdzeniu poprawności formalnej złożonych dokumentów, członkowie Komisji ustosunkowali się do kwalifikacji posiadanych przez kandydatów. Każdy z nich odpowiadał na pytania dotyczące obowiązujących przepisów prawa, możliwości pozyskania nowej kadry medycznej czy obowiązków dyrektora SP ZOZ wobec pracowników. W wyniku tajnego głosowania bezwzględną liczbę głosów otrzymał dr Tomasz Piechniczek – dr Tomasz Piechniczek, wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz spółek prawa handlowego, przedsiębiorca i nauczyciel akademicki, który - jak sam mówi o sobie - kompetencje zawodowe uzupełnia cechami osobowości, życiowym doświadczeniem, horyzontami poznawczymi i gamą zainteresowań, a na bezludną wyspę zabrałby rodzinę, kolekcję płyt jazzowych i narty.

Przed nowym dyrektorem trudne zadanie ponieważ sytuacja lublinieckiego szpitala, podobnie jak innych szpitali powiatowych w całym kraju, jest dramatyczna. Złośliwi twierdzą, że to "mission impassible”. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa realnych kosztów funkcjonowania szpitala i utrzymuje kontrakt na tym samym poziomie od wielu lat, co powoduje, iż powiat każdego roku musi finansować długi szpitala sięgające kilku milionów złotych.

My życzymy jednak Panu Dyrektorowi, aby w tej trudnej sytuacji zapaści finansowej ochrony zdrowia swoimi działaniami sprawił, iż nasz szpital przetrwa ten trudny okres.