11 lipca br. na terenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia istnienia Polskiej Policji zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu. W obchodach wzięli udział, m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z jednostką.

Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w lublinieckiej policji. Starosta Joachim Smyła oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu Ernest Pogoda podziękowali służbom mundurowym za ich sumienną pracę, trud i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Obchody uświetnił koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej
w Katowicach.

Źródło: Urząd Gminy w Koszęcinie


1000 Znaków do wykorzystania