Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Zarząd Powiatu w Lublińcu, uchwałą z dnia 31 marca 2020 r. z późn. zm. zdecydował o udzieleniu bonifikaty w wysokości do 90% miesięcznej stawki czynszu na wynajmowanie lokali oraz wydzierżawienie powierzchni użytkowych położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 oraz przy ul. Paderewskiego 7.

Zniżki obowiązują na czas stanu epidemii dla przedsiębiorców, którzy wykazują spadek obrotów w porównaniu do poprzednich miesięcy. Podmioty, które są dzierżawcami lub najemcami nieruchomości powiatu lublinieckiego składają wnioski (do dnia 10 każdego miesiąca jeżeli dalej będzie obowiązywał stan epidemii) do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Rozpatruje je Zarząd Powiatu i podejmuje decyzję o udzielonej bonifikacie. Dotychczas wszystkie podmioty, które złożyły takie wnioski uzyskały pomoc Zarządu Powiatu.

Informacja – tel. (34) 3510 537