Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Wczoraj w godzinach porannych na strychu budynku Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu wybuchł pożar. Spłonął cały dach placówki, ogień objął również sale lekcyjne zlokalizowane na drugim piętrze budynku. W chwili obecnej Policja ustala przyczyny powstania pożaru.

- W zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu w Lublińcu podjął decyzję o wszystkich możliwych formach wsparcia dla społeczności szkolnej. Zadeklarowano możliwość skorzystania z budynku po byłej szkole specjalnej, który mieści się przy ulicy Stalmacha. Będziemy na bieżąco reagować, wspierać i pomagać w każdym możliwym zakresie – mówił Tadeusz Konina, wicestarosta lubliniecki

Zwołany sztab kryzysowy, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Starostwa, dyrekcja szkoły, właściciele obiektu - Ojcowie Oblaci oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjęli decyzję o zwróceniu się
z prośbą o pomoc do Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas spotkania ustalono sposób zabezpieczenia budynku oraz podjęto kroki zmierzające do uprzątnięcia pogorzeliska. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania całe skrzydło obiektu.

Zdjęcia: Czesława Włuka