Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z serca płynące podziękowania za ogromne zaangażowanie w przekazywanie naszym dzieciom i młodzieży wiedzy i wartości, będących drogowskazem w trudnej drodze przez życie.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz nieustającej satysfakcji z rozwijania talentów i pasji uczniów.

            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                        Burmistrz Miasta Lublińca
                  Gabriel Podbioł                                                                                                                 Edward Maniura
                  wraz z Radnymi                                                                                                            wraz ze współpracownikami