Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Na prośbę Posła Andrzeja Gawrona publikujemy informację o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony Szpitala Rehabilitacyjnego w Kochcicach.

 

Informacja Posła Andrzeja Gawrona odnośnie sytuacji Szpitala Rehabilitacyjnego
w Kochcicach


Zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Piekarach Śl. Dariusza Iskanina, złożoną podczas interwencji, którą podjąłem w Radzie Społecznej Szpitala - w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji finansowej „Sanatorium” w Kochcicach.
Wicemarszałek Izabela Domogała po raz kolejny zapewniła, że nie podjęto żadnych wiążących decyzji a sytuacja wszystkich podległych placówek medycznych jest poddawana szczegółowej analizie finansowej. Jak przekazała Pani Wicemarszałek nadal trwają analizy funkcjonowania Ośrodka i cały czas rozważane są różne scenariusze:


➡️Przedstawiciel Szpitala Urazowego w Piekarach Śl. Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno – Administracyjnych Łukasz Pudlik omówił wartość kontraktu dla Oddziału Zamiejscowego, sygnalizując możliwość strat w roku 2020 na poziomie 3 mln zł. Jak zauważył na wielkość tegorocznej straty decydujący wpływ miała pandemia. Dr n.med. Michał Mielnik Z-ca Dyrektora d/s Medycznych Szpitala w Piekarach Śl. wskazał, na ogromne zaangażowanie społeczne w obronie Oddziału w Kochcicach i wynikający z tego potencjał, perspektywy i możliwości świadczenia usług rehabilitacyjnych oraz korzystny kontrakt z NFZ na świadczenia rehabilitacyjne.
➡️W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele strony społecznej Pani Maria Dziuk oraz Sołtys Kochcic, Radna Gminy Kochanowice Pani Gabriela Swierc - podkreślały jak ważnym miejscem dla pacjentów i mieszkańców jest „Kochcicki Zamek” - Rehabilitacja przywraca zdrowie a sam obiekt pałacowo zamkowy jest integralną częścią naszej lokalnej społeczności, gdy coś się likwiduje praktycznie nie ma możliwości tego odtworzyć. W spotkaniu ze strony samorządu lokalnego wzięli udział Ireneusz Czech Wójt Gminy Kochanowice, który wskazał na wieloletnie zaniedbania w zarządzaniu oraz Dawid Smol Radny Rady Powiatu Lublinieckiego, zauważając, że sposobem na kryzys finansowy nie powinno być ograniczanie świadczeń a szukanie innych rozwiązań zwiększających dochody.
➡️W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele pracowników Ośrodka w Kochcicach Pani Grażyna Kaczmarczyk, Pan Roman Borszcz, Pan Mirosław Szuster, którzy wypowiedzieli się na temat wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych świadczonych w tym miejscu, czego potwierdzeniem są dobrowolne i anonimowe ankiety wypełniane przez pacjentów. Przedstawiciele załogi prosili o jasną deklarację jaka przyszłość czeka zatrudnionych w Oddziale, aby mogli przekazać tę informację całej załodze.
➡️Zabierając głos zaapelowałem aby spotkanie nie zakończyło się tylko na ogólnikach, ale zawierało również konkretne ustalenia. Pracownicy otrzymali zapewnienie, że o ewentualnych istotnych zmianach będą informowani i to z dużym wyprzedzeniem. Przedstawiciel Szpitala w Piekarach Śl. zadeklarował, że udostępni wykaz wszystkich kosztów wynikających z funkcjonowania Oddziału Zamiejscowego.
➡️Chcę wierzyć, że dzięki merytorycznej analizie ekonomicznej i wsłuchaniu się w argumenty strony społecznej i pracowniczej uda się wypracować optymalne rozwiązania


Andrzej Gawron
Poseł Ziemi Lublinieckiej