Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Coroczne obchody tego dnia mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił
w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon.

W związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu przygotowali ciekawe materiały na temat zaburzeń związanych ze spectrum autyzmu. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną oraz przewodnikiem, który zawiera informacje wprowadzające
w tematykę zaburzenia.

CZYM JEST AUTYZM?

Autyzm lub spektrum autyzmu charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju. Pierwsze objawy widoczne są zazwyczaj przed 3 rokiem życia.

Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju. Oznacza to, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od standardowej. Mówiąc innymi słowami: autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób.

Autyzm rozumiemy jako spektrum. Oznacza to, że autyzm jest trochę inny dla każdej osoby. Osoby z diagnozami ze spektrum autyzmu mają bardzo różne nasilenie zachowań
i cech wynikających z autyzmu. Diagnozy ze spektrum autyzmu, które stawiane są najczęściej to: autyzm, autyzm atypowy i Zespół Aspergera.

ZESPÓŁ ASPERGERA

Osoby z Zespołem Aspergera mają inteligencję w normie, to znaczy, że ta diagnoza nie może być postawiona jeśli dziecko ma niepełnosprawność intelektualną. Diagnoza Zespołu Aspergera może być postawiona w dzieciństwie, ale często stawiana jest także
u młodzieży lub u dorosłych. Zespół Aspergera różni się od autyzmu brakiem opóźnienia
w rozwoju mowy. Osoby te mogą mieć wysokie umiejętności wybiórcze.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA

Autyzm diagnozuje się u około 1 na 100 dzieci w Europie. Występuje u chłopców 4 razy częściej niż u dziewczynek. W ostatnich latach badacze sugerują, że objawy u dziewczynek wyglądają trochę inaczej niż objawy u chłopców. Przez to dziewczynki w spektrum autyzmu mogą nie otrzymywać diagnozy lub otrzymywać ją późno.

PRZYCZYNY

Przyczyny autyzmu nie są dokładnie poznane. Obecny stan wiedzy wskazuje, że nie istnieje pojedyncza, prosta przyczyna. Na wystąpienie spektrum autyzmu wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe. Czynniki ryzyka prawdopodobnie wpływają na wczesny rozwój mózgu dziecka np. na to w jaki sposób regiony mózgu komunikują się ze sobą albo w jaki sposób komórki nerwowe przekazują informacje.

OBJAWY

Autyzm jest diagnozowany na podstawie zachowań i cech występujących w trzech obszarach (tzw. triada autyzmu):

 1. Interakcje społeczne
 2. Komunikacja
 3. Powtarzalne, stereotypowe zachowania

INTERAKCJE SPOŁECZNE

Osoby z autyzmem mają trudność w rozumieniu zachowania innych ludzi, często trudno jest im zrozumieć, jak inne osoby się czują i co mają na myśli. Wyzwaniem jest dla nich nawiązywanie przyjaźni i dogadywanie się w codziennych sytuacjach. Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudności w rozumieniu gestów i odczytywaniu mimiki twarzy.

Objawy autyzmu w zakresie interakcji społecznych to m. in:

 • dziecko nie wskazuje palcem, żeby pokazać, że coś je interesuje
 • dziecko nie patrzy na przedmioty, które wskazuje rodzic
 • małe zainteresowane ludźmi lub brak świadomości ich obecności
 • trudności w inicjowaniu kontaktu, angażowaniu się w zabawy w grupie, zdobywaniu przyjaciół
 • brak wchodzenia w role i udawania w zabawie (tzw. zabawa „na niby”)
 • brak naśladowania
 • trudności w rozumieniu uczuć lub mówieniu o uczuciach
 • brak dzielenia się osiągnięciami lub zainteresowaniami np. zabawkami, rysunkami

KOMUNIKACJA

Część osób z autyzmem nie mówi, ale używa innych form komunikacji np. wskazywanie obrazków w książkach do komunikacji lub pisanie. Osoby, które świetnie posługują się mową wysławiają się w sposób, który może wydawać się nietypowy lub usztywniony. Czasami osoby w spektrum autyzmu powtarzają te same słowa lub wyrażenia (to tzw. echolalia).

Objawy autyzmu w zakresie komunikacji to m. in:

 • opóźniony rozwój mowy
 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • mimika twarzy jest niedostosowana do wypowiedzi
 • trudności z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy
 • nietypowy ton głosu lub nietypowy rytm mowy np. wymawianie każdego zdania jak pytania
 • powtarzanie słów lub zdań tzw. echolalia np. w odpowiedzi na pytanie, powtarza je, zamiast udzielenia odpowiedzi
 • wypowiedzi mogą sprawiać wrażenie nieadekwatnych do sytuacji
 • trudność w komunikowaniu potrzeb lub pragnień
 • branie wypowiedzi zbyt dosłownie – nie rozumienie poczucia humoru, ironii, metafor

USZTYWNIONE ZACHOWANIA

Osoby z autyzmem często silnie przywiązują się do wzorców lub rutyn np. chodzenie zawsze tą samą drogą, układanie zabawek na półce zawsze w tej samej kolejności. Nie lubią zmian, a nieoczekiwane wydarzenia bywają dla nich bardzo stresujące.

Objawy autyzmu w zakresie usztywnionych zachowań to m. in:

 • przywiązanie do rutyny np. dziecko nalega na chodzenie dokładnie tą samą drogą do szkoły lub jedzenie na tym samym talerzu
 • trudności z adaptacją do zmian w planie lub w środowisku np. przemeblowanie, zmiana godziny wyjścia do szkoły
 • nietypowe przywiązanie do zabawek lub obiektów tj. klucze, włączniki światła, nitki
 • zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy np. rozkłady jazdy tramwaju, dinozaury, liczby, odkurzacze określonej marki
 • spędzanie dużej ilości czasu na układaniu zabawek w specyficzny sposób, obserwowaniu poruszających się przedmiotów (np. wentylator, pralka), koncentrowanie się na specyficznej części przedmiotu (np. kółko od auta)
 • wielokrotne powtarzanie ruchów tj. trzepotanie rękami na wysokości oczu, kręcenie się wokół własnej osi – tzw. stereotypie ruchowe lub autostymulacje

ZMYSŁY, KTÓRE SĄ ZBYT WRAŻLIWE LUB ZA MAŁO WRAŻLIWE

Autyzm bardzo często łączy się z nietypowym odbieraniem świata za pomocą zmysłów. Bodźce mogą być zbyt mało intensywne (nie czuje uścisku dłoni) albo zbyt intensywne (uścisk dłoni czuje tak silnie jak poparzenie). Problemy z nadwrażliwymi zmysłami albo zbyt małym odczuwaniem przez zmysły mogą być bardzo dotkliwe. Część dorosłych osób
z autyzmem mówi np. o tym, że kiedy patrzą drugiej osobie w oczy, to jest to dla nich przykre doświadczenie dyskomfortu lub nawet bólu. Niektórzy przebywając w tłocznym pomieszczeniu pełnym głośnych dźwięków opisują uczucie paniki i przeładowania bodźcami.

Zdarza się, że osoby, które nie mają widocznych problemów z poruszaniem się i fizycznie
z ich rękoma i nogami wszystko jest w porządku, mogą mieć problemy z wykonywaniem zwykłych ruchów tj. trzymanie długopisu, przeskoczenie przez skakankę. Mogą odczuwać swoje ciało, jakby nie mieli nad nim pełnej kontroli. Takie trudności występują o osób, które mają silne natężenie objawów autyzmu.

MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE

Naukowcy od lat próbują odkryć wyjaśnienie objawów autyzmu np. wzorzec w myśleniu, który pozwala odpowiedzieć na pytanie: dlaczego osoby w spektrum autyzmu zachowują się w taki sposób? Jedna z teorii mówi o zaburzeniach w tzw. teorii umysłu. Twierdzi, że osoby w spektrum autyzmu mają trudność w intuicyjnym rozumieniu myśli, zamiarów i uczuć innych osób.

Inne teorie mówią o tym, że osoby w spektrum autyzmu w inny sposób przetwarzają informacje, które docierają do ich mózgów np. zaburzenia centralnej koherencji. Zwolennicy tej teorii uważają, że osoby autystyczne mają tendencję do koncentracji na szczegółach i nie dostrzegania całego kontekstu sytuacji.

Ostatnio pojawia się coraz więcej dowodów na tzw. teorię braku łączności. Być może różne rejony w mózgach osób w spektrum autyzmu komunikują się ze sobą w mniejszym stopniu niż u osób, które rozwijają się typowo.

Do tej pory nie ma jednej, prostej odpowiedzi na to, co stoi za spektrum autyzmu. Kolejne badania wskazują na to, że autyzm jest bardzo złożony.

Krótki spot o autyźmie

Filmik "Amazing Things Happen"

Źródło: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu