Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH prowadzony przez Powiat Lubliniecki:


• POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Sobieskiego 9 (parter)
42-700 Lubliniec
tel. 530 712 413; 530 711 452
(godz.: 14.00–21.00)

POPULACYJNY PUNKT SZCZEPIEŃ prowadzony przez SP ZOZ w Lublińcu:
ul. Sobieskiego 9 (I piętro)
42-700 Lubliniec
tel. 735 208 038

Gmina Boronów:
• PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. Nowa 1A
42–283 Boronów
tel. (34) 35–39–288


Gmina Ciasna:
• MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ – SZPAKMED
ul. Szpaków 33
41–705 Ruda Śląska
tel. (32) 24–23–351
tel. (34) 35–72–768, (34) 35–72–764


Gmina Herby:
• PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. J. Słowackiego 2
42–284 Herby
tel. (34) 35–74–011


Gmina Kochanowice:
• MEDYK KOCHCICE
ul. Parkowa 45
42–713 Kochanowice/Kochcice
tel. (34) 35- 33–618
tel. (34) 35–65–690


• PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ KOCHANOWICE SP. ZO.O
ul. Lubliniecka 2B
42–713 Kochanowice
tel. (34) 35–33–211

Gmina Koszęcin:
• GABINET DIAGNOSTYCZNO ‑ZABIEGOWY
ul. Sobieskiego 8
42–286 Koszęcin
tel. (34) 35–24–888


• GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ
ul. Ligonia 11d
42–286 Koszęcin
tel. (34) 35–76–336


• PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. Lubliniecka 38
42–288 Strzebiń
tel. (34) 35–70–399


Gmina Lubliniec:
• PRYWATNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH” AKO‑MED” S.C.
ul. Mickiewicza 14
42–700 Lubliniec
tel. (34) 35–10–200


Gmina Pawonków:
• PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
DLA DOROSŁYCH
ul. Skrzydłowicka 12
42–772 Pawonków
tel. (34) 35–34–402

Gmina Woźniki:
• GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH
ul. Dworcowa 21
42–289 Woźniki
tel. (34) 35–73–011
kom. 669–933–931


• MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ – SZPAKMED
ul. Szpaków 33
41–705 Ruda Śląska
tel. (32) 24–23–351


• GZOZ W WOŹNIKACH – FILIA KAMIENICA
ul. Częstochowska 5
42–287 Kamienica
tel. (34) 35–79–525
kom. 798–805–945

Masz problem z dotarciem do punktu szczepień, zadzwoń!

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS‑CoV-2 mogą dzwonić do urzędów
gmin w godzinach 8.00–15.00 w celu zgłoszenia potrzeby transportu.


• Boronów – tel. 34/ 353 91 00
• Ciasna tel. – 34/ 357 27 64
• Herby – tel. 698 774 679
• Kochanowice – tel. 34/ 353 31 03 lub 664 054 213
• Koszęcin – tel. 602 740 474
Lubliniec – tel. 34/ 351 17 40
• Pawonków – tel. 34/ 353 40 32
• Woźniki – tel. 533 373 630