Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 czerwca br. Pan Burmistrz Edward Maniura podpisał z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu " Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Dofinansowanie Projektu wynosi 85% kosztów netto.

W najbliższych dniach zaprosimy uczestników Programu po odbiór aneksów oraz przedstawimy harmonogram montażu instalacji.