Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Szpital Powiatowy w Lublińcu wzbogacił się o urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjenta, zwiększające skuteczność prowadzonej resuscytacji w sytuacji zagrożenia życia. Jest to przenośne, niezależne urządzenie, które automatycznie, ze stałą częstotliwością i głębokością prawidłowo uciska klatkę piersiową. Sprzęt trafił na Izbę Przyjęć, gdzie do tej pory resuscytację krążeniowo-oddechową przeprowadzali lekarze, ratownicy i pielęgniarki - uciskając własnymi rękami klatkę piersiową pacjenta.

Urządzenie EASY PULSE, o wartości 39 000 zł, zostało zakupione dzięki pomocy finansowej udzielonej przez gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Koszęcin, Lubliniec i Woźniki.

Jestem przekonany, że dzięki temu urządzeniu jeszcze w lepszy sposób będziemy służyć ratowaniu zdrowia i życia mieszkańcom naszego powiatu. Dziękuję samorządom za udzieloną pomoc – mówił Włodzimierz Charchuła, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.

Aneta Konieczny