Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Lubliniec działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.