„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

 

Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 33 180,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego, Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł,

trzydniowe do kwoty 15.000 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny. 

Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie mogli złożyć do organu prowadzącego maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki  (jeden wniosek dla klas I – III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do dofinansowania zakwalifikowały się trzy szkoły z naszej gminy tj.:

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu – jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III

2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu –trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

3.Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu – trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

Wycieczki będą się odbywać do 15 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania  wynosi 46 152,00 zł.

 

Belka z flagą i godłem Polski oraz logiem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programem Poznaj Polskę