Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej

Zakończyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej.
Modernizacja oczyszczalni jest największym zadaniem inwestycyjnym w historii naszego miasta, na przeprowadzenie której udało się pozyskać największą jak do tej pory dotację.


Koszt inwestycji to ponad 52,5 mln. zł przy wsparciu środków UE w wysokości 27,3 mln. zł. oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14,7 mln zł.


Generalnym wykonawcą zadania jest Instal Kraków S.A., a inżynierem kontraktu firma Wudimeks Sp. z o.o.


Co ta inwestycja oznacza dla mieszkańców?


Przede wszystkim modernizacja oczyszczalni ścieków radykalnie poprawi system odbioru i unieszkodliwiania ścieków, co wpłynie bezpośrednio na jakość życia mieszkańców skarżących się wcześniej na uciążliwości związane z fetorem. Pamiętamy doskonale, jak wielki to był problem dla osób mieszkających wzdłuż ul. M.C Skłodowskiej oraz osiedli przyległych zwłaszcza w upalne dni roku, o czym często dyskutowaliśmy na sesjach i komisjach Rady Miejskiej w obecności samych zainteresowanych.


Ponadto modernizacja umożliwi wykorzystania biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na potrzeby własne oczyszczalni.


Obiekt spełnia wszystkie wymogi unijne i krajowe, przez co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.
Tego typu inwestycja zabezpiecza obecne i perspektywicznym potrzeby mieszkańców Lublińca, co w dobie intensywnego rozwoju miasta, także w obszarze budownictwa jest niezwykle ważne.

4 Lipca po zakończeniu sesji Rady Miejskiej w towarzystwie przedstawicieli generalnego wykonawcy zainteresowani tematem radni mieli okazje poznać linie technologiczną oczyszczalni, po której oprowadziła gości pani Agnieszka Fiszcher oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.

Więcej informacji o inwestycji pod linkiem: https://lubliniec.eu/modernizacja-oczyszczalni-sciekow.

loga projektu

Radni Rady Miesjkiej zwiedzają linie technologiczną oczyszczalni,  po której oprowadziła gości pani  Agnieszka Fiszcher oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.Radni Rady Miesjkiej zwiedzają linie technologiczną oczyszczalni,  po której oprowadziła gości pani  Agnieszka Fiszcher oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.

Oczyszczalnia ścieków w Lublińcu

Radni Rady Miesjkiej zwiedzają linie technologiczną oczyszczalni,  po której oprowadziła gości pani  Agnieszka Fiszcher oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.

Radni Rady Miesjkiej zwiedzają linie technologiczną oczyszczalni,  po której oprowadziła gości pani  Agnieszka Fiszcher oraz Dyrektor ZGKLiC Marek Brzezina.