Informacja-wstrzymanie naboru na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

uwaga logo

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na udzielanie dotacji zgodnie z § 5 pkt 3 UCHWAŁY NR 313/XXVIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec przyjmowanie wniosków na te cele z dniem 15 marca 2023 roku zostaje wstrzymane.