KPP w Lublińcu: Niezgodności w przebiegu licznika Fiata Doblo wykryte podczas kontroli
Manipulacja drogomierzem wciąż na celowniku policji. Ostatnia interwencja w Lublińcu odsłania nielegalne praktyki.
  1. 21 lutego, o godzinie 08:13, lubliniecka drogówka zatrzymała 44-letniego kierowcę Fiata Doblo za przekroczenie prędkości.
  2. Podczas kontroli, policjanci odkryli różnicę między rzeczywistym przebiegiem pojazdu a danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów – prawie 15 tys. kilometrów.
  3. Przypomnienie, że manipulacja licznikiem to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.
  4. Podkreślenie obowiązków policji w zakresie kontroli i dokumentowania stanu liczników oraz przesyłania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
  5. Informacje o tym, jak legalnie sprawdzić i zgłosić stan licznika poprzez usługę "Mój Pojazd" oraz procedurę wymiany uszkodzonego drogomierza.

W naszej społeczności, gdzie zaufanie i uczciwość są kluczowymi wartościami, przypadki jak niedawny w Lublińcu wzbudzają szczególną uwagę. Kiedy policja ujawnia nieprawidłowości w odczycie licznika, to przypomnienie dla nas wszystkich o konsekwencjach takich działań. Nie tylko prawnych, ale i moralnych, dotyczących uczciwości wobec kupujących.

Zmiana wskazań drogomierza to nie tylko przestępstwo kwalifikowane, grożące surowymi konsekwencjami, ale również naruszenie zaufania w obrębie społeczności. Policja przypomina, że zarówno osoby dokonujące nielegalnych modyfikacji, jak i zlecające takie działania, mogą ponieść poważne konsekwencje prawne, w tym karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W świetle prawa, kierowcy mają obowiązek dbać o prawidłowy stan licznika swojego pojazdu i zgłaszać wszelkie niezbędne interwencje. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego drogomierza, kluczowe jest wykonanie tej procedury zgodnie z przepisami, w tym odnotowanie zmiany w odpowiednich rejestrach państwowych. Właściciel pojazdu musi stawić się na stacji kontroli pojazdów w ciągu 14 dni w celu zaktualizowania danych, co jest istotne dla utrzymania transparentności i uczciwości na rynku motoryzacyjnym.

Dzięki usłudze "Mój Pojazd" dostępnej na stronie obywatel.gov.pl, każdy właściciel może w łatwy sposób sprawdzić historię stanu licznika swojego pojazdu, co jest kolejnym krokiem na drodze do większej przejrzystości i ochrony konsumentów. To ważne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami, które zagrażają zarówno bezpieczeństwu, jak i zaufaniu w społeczności lokalnej.


Źródło: KPP w Lublińcu