Manewry wojskowe Steadfast Defender-24 i Dragon-24: Dowództwo apeluje o spokój
Nasze drogi wkrótce zapełnią się wojskowymi kolumnami pojazdów. Jest to część planowanych przez Polskę i NATO ćwiczeń wojskowych, które mają na celu sprawdzenie gotowości i umiejętności naszych sił zbrojnych oraz sojuszników. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i ostrożności na drogach.
  1. Od 12 lutego 2024 r. na terenie całego kraju odnotowuje się wzmożony ruch wojskowy, wynikający z ćwiczeń Steadfast Defender-24 i Dragon-24.
  2. Ćwiczenia te są elementem szerszej operacji NATO, mającej na celu zwiększenie gotowości i współpracy międzynarodowej w obronie terytorium sojuszników.
  3. W ramach ćwiczeń, od 26 lutego, żołnierze praktykują działania w warunkach zbliżonych do realnych, co obejmuje m.in. przemieszczanie się kolumn pojazdów przez różne regiony Polski.
  4. Zwraca się uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców i apeluje, by nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe.
  5. Podkreślana jest także potrzeba ochrony danych, w tym niepublikowanie w sieci informacji mogących zdradzić szczegóły dotyczące ćwiczeń, takich jak lokalizacje czy godziny przemarszów.
  6. Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu.

W kontekście wzmożonej aktywności wojskowej na terenie naszego kraju, ważne jest, by mieszkańcy byli świadomi celu tych działań. Wzmożony ruch kolumn wojskowych, obserwowany od początku lutego, jest częścią rutynowych ćwiczeń mających na celu podniesienie gotowości operacyjnej oraz sprawdzenie efektywności współpracy międzynarodowej w ramach NATO. Te manewry, które obejmują zarówno ćwiczenie Steadfast Defender-24, jak i Dragon-24, są nie tylko okazją do weryfikacji procedur, ale także szansą na doskonalenie umiejętności żołnierzy w różnorodnych warunkach terenowych.

W związku z powyższym, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP apeluje do społeczeństwa o zachowanie spokoju i zrozumienia. Manewry te są niezbędne dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego reagowania na ewentualne zagrożenia. Dodatkowo, kierowcom przypomina się o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, szczególnie w obliczu zwiększonego ruchu pojazdów wojskowych. Nie mniejszą wagę należy przywiązywać do ochrony informacji, z uwagi na potencjalne ryzyko związane z nieprzemyślanym udostępnianiem zdjęć czy danych dotyczących ćwiczeń wojskowych. Nasze wspólne działania i świadomość mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności prowadzonych operacji.

Przypomnienie o konieczności zachowania ostrożności i ochrony danych jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy to informacja może stać się narzędziem zarówno budowania, jak i osłabiania bezpieczeństwa. Dlatego też, każdy z nas ma wkład w kształtowanie świadomej i bezpiecznej przestrzeni, zarówno w realnym, jak i cyfrowym świecie. Zachęcamy do śledzenia oficjalnych komunikatów i instrukcji wydawanych przez odpowiednie służby w czasie trwania ćwiczeń.


Na podstawie: Powiat Lubliniecki