Lubliniec z 2 mln zł dofinansowania na modernizację ul. Bukowej
Wkrótce ruszy modernizacja ulicy Bukowej – zmiany obejmą nie tylko nawierzchnię, ale i infrastrukturę podziemną oraz oświetlenie. Projekt ten, znaczący dla poprawy codziennej komunikacji, finansowany będzie przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład.
  1. Projekt obejmuje kompleksową przebudowę drogi gminnej nr 440008s.
  2. Zostanie rozbudowana kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowane oświetlenie uliczne.
  3. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 106 000 zł, z czego 2 000 000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu.
  4. Prace mają rozpocząć się w IV kwartale bieżącego roku.

Modernizacja ulicy Bukowej to nie tylko odpowiedź na potrzeby mieszkańców związane z poprawą infrastruktury drogowej, ale także element szerszej strategii rozwoju naszego miasta. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zarówno kierowców, jak i pieszych, a także do poprawy estetyki miejskiej przestrzeni. Przebudowa ta, dzięki wsparciu z funduszy centralnych, pozwala na realizację prac bez większego obciążenia lokalnego budżetu, co jest szczególnie ważne w kontekście bieżących wyzwań gospodarczych.

Planowane działania są wynikiem długofalowych planów i konsultacji, które miały na celu jak najlepsze dostosowanie projektu do potrzeb mieszkańców. Prace mają na celu nie tylko poprawę jakości samej drogi, ale również całej infrastruktury towarzyszącej – od kanalizacji po oświetlenie, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.


Wg inf z: Urząd Miejski w Lublińcu