IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej w Szkole Podstawowej w Kośmidrach
W minionym tygodniu uczniowie z powiatu lublinieckiego mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej "Bank, matematyka i Ty". Wydarzenie, które odbyło się 23 maja w Szkole Podstawowej w Kośmidrach, zgromadziło młodych adeptów ekonomii z różnych szkół.
  1. Uczniowie klas V-VI rywalizowali w zakresie wiedzy ekonomicznej.
  2. W konkursie wzięło udział 10 drużyn ze szkół powiatu lublinieckiego.
  3. Starosta Joachim Smyła objął wydarzenie honorowym patronatem.
  4. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, a uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

Starosta Joachim Smyła objął wydarzenie honorowym patronatem, co dodatkowo podkreśliło jego rangę i znaczenie w edukacji młodych mieszkańców powiatu. Takie inicjatywy nie tylko promują wiedzę, ale także rozwijają umiejętność pracy zespołowej oraz logicznego myślenia.

W konkursie udział wzięło dziesięć drużyn, które reprezentowały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein FEK w Lublińcu, Szkoła Podstawowa w Kochanowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim, Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku, Szkoła Podstawowa w Ciasnej oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnymi konkurencjami, które sprawdzały ich teoretyczną wiedzę o polskich pieniądzach, pojęciach bankowych oraz umiejętności praktyczne, takie jak sprawne liczenie bilonu i rozpoznawanie banknotów. Istotnym elementem była także strategia gry zespołowej, co dodało emocji w końcowej fazie konkursu, gdzie można było zarówno zdobyć, jak i stracić punkty.

Po sześciu konkurencjach i dwóch godzinach intensywnej rywalizacji, komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kochanowicach, drugie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu, a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Lisowicach. Kolejne miejsca zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Lubecku oraz Szkoły Podstawowej w Kośmidrach.

Warto podkreślić, że poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki, co świadczy o zaangażowaniu zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Konkurs ten nie tylko promuje wiedzę ekonomiczną, ale także rozwija umiejętności praktyczne i zachęca młodych ludzi do dalszego zgłębiania tajników ekonomii.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród było zwieńczeniem tego emocjonującego dnia. Organizatorzy już teraz myślą o kolejnej edycji konkursu, która na pewno przyciągnie jeszcze więcej młodzieży z pasją do ekonomii.


Według informacji z: Powiat Lubliniecki