Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP w Polsce do 31 sierpnia 2024

Na całym terytorium Polski wprowadzono stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP. Decyzja ta będzie obowiązywać do końca sierpnia 2024 roku.

  1. Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całego kraju.
  2. Obowiązywanie zarządzenia od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku.
  3. Podstawa prawna: ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku.

Prezes Rady Ministrów, korzystając z uprawnień wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 roku, podpisał zarządzenie o wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP. Zarządzenie to obowiązuje od 1 czerwca 2024 roku, od godziny 00:00, do 31 sierpnia 2024 roku, do godziny 23:59.

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP są stosowane w sytuacjach, gdy istnieje zwiększone zagrożenie atakami terrorystycznymi. Wprowadzenie tych stopni na terenie całej Polski ma na celu wzmocnienie środków bezpieczeństwa i prewencji, co jest szczególnie istotne w kontekście aktualnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu stopni alarmowych ma na celu zapewnienie skutecznej koordynacji działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz podniesienie świadomości obywateli na temat potencjalnych zagrożeń. Warto zaznaczyć, że stopień BRAVO oznacza podwyższony poziom gotowości, natomiast BRAVO-CRP dotyczy cyberprzestrzeni i zagrożeń związanych z atakami cybernetycznymi.

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całej Polski to nie tylko reakcja na konkretne zagrożenia, ale także element długofalowej strategii mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Obywatele powinni być świadomi znaczenia tych działań i współpracować z odpowiednimi służbami, przestrzegając zaleceń i wytycznych.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Lublińcu