Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec więcej...

W piątek, tj. 4 października br. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu odbyło się drugie spotkanie warsztatowe organizowane w ramach projektu Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja „Rozmawiamy bez granic”. Projekt promuje kulturalne rozmowy na ważne tematy i łączy pokolenia. Jego liderem jest Aleksandra Just uczennica II klasy liceum, a opiekunem Mirosława Popko.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu Lilianny Białas, psychologa z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu, na temat hejtu, mowy nienawiści i agresji. Ponadto słuchacze uczestniczyli w wykładzie pt. „Manipulacja w polityce”. Warsztaty zakończono zajęciami integracyjnymi.

PKZ październik

 • Poszukiwani świadkowie uszkodzenia znaków drogowych w Herbach

  Lublinieccy policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce na drodze krajowej nr 46 w miejscowości Heby w okresie pomiędzy 27-28.09.2019r. Nieustalony kierujący uszkodził tarcze znaku pionowego C-9 i U-5a wraz ze słupkiem stalowym oraz znak aktywny C-9. Świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu pod nr tel. 34 353 22 55.

 • Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej przy ul. Olchowej

 • Policjanci z Woźnik otrzymali nowoczesny alkomat przesiewowy

  Wczoraj Komisariat Policji w Woźnikach wzbogacił się o nowoczesny sprzęt służący do wstępnej kontroli stanu trzeźwości. Zakup urządzenia był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Burmistrza Miasta Woźniki Michała Aloszko. Nowoczesne urządzenie umożliwia weryfikację stanu trzeźwości w czasie 4s.

 • weekend kultury

  13 września br. w auli bł. Jakuba Strzemię w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego "Polskie więźniarki z Ravensbrück" pod patronatem dr Wandy Półtawskiej, która była honorowym gościem spotkania. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Pińczycach. Spośród 150 nadesłanych prac, w kategorii szkół gimnazjalnych została doceniona praca absolwentki Gimnazjum im. Św. Edyty Stein w Lublińcu - Karoliny Krupy (obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu). W kategorii szkół gimnazjalnych Karolina zajęła trzecie miejsce.

  We wtorek 24 września podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ZSOT a największą polską uczelnią techniczną - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W imieniu szkoły umowę podpisała dyrektor Joanna Walczak, a AGH reprezentował prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski.

  W sobotę, 28 września br. w lublinieckich lasach zorganizowano II Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Nordic Walking. Zawody odbywały się w kategoriach: indywidualnej, na dystansie 56 km i sztafetach 4 x 14 km. Zaplanowana trasa wiodła duktami leśnymi, które administrowane są przez Nadleśnictwo Lubliniec. Start i meta zlokalizowane były na zrewitalizowanej „Polanie przy leśniczówce”. Patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

  Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Środowiska realizowany przez miasto Lubliniec projekt dot. modernizacji oczyszczalni ścieków uzyskał dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji w wysokości prawie 8 mln zł.

  18 września br. gmina przesłała do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o zwiększenie dofinansowania z 18,6 mln zł do ponad 26,5 mln zł.
  Tym samym projekt uzyskał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
   
  Wniosek i komplet wymaganych dokumentów został przygotowany przez pracowników urzędu miejskiego w ekspresowym czasie, ponieważ mieliśmy tylko 5 dni, aby zmieścić się w terminie narzuconym przez NFOŚiGW i być branym pod uwagę przy podziale dodatkowych środków, które wynikały z korzystnego przeliczenia alokacji względem kursu EURO. Wniosek został badzo dobrze przygotowany i bez uwag spełnił wymagania formalno-merytoryczne. Wniosek został przez NFOŚiGW oceniony pozytywnie a następnie przesłany do Ministerstwa Środowiska.

   

  Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi:
  Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł
  Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł
   
   

  Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

  Klucz karta do samochodu

  Termin do odbioru rzeczy: 20.09.2021 r.

  W dniu 25 września 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szlemowisko 2019”.

  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

  Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji dotyczących przyjęcia „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

  23 września br. w „Lubitece” miało miejsce wydarzenie pn. „Spotkanie z Debatą”, które zrealizowane zostało w ramach młodzieżowego projektu społecznego „Rozmawiamy Bez Granic”. W debacie wzięło udział ponad 100 uczestników oraz 11 prelegentów z całej Polski. Celem projektu jest szerzenie idei rozmowy, dyskusji, która łączy pokolenia. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta Joachim Smyła.

 • Zatrzymani za posiadanie narkotyków

  Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego lublinieckiej komendy zatrzymali 27 i 29-letniego mężczyznę, którzy w jednym z mieszkań na terenie Lublińca posiadali zabronione środki odurzające. Śledczy zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i tabletki ecstasy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 • Zaginęła Kinga Kurtyk

  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji poszukują Kingi Kurtyk, 15-letniej wychowanki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Lublińcu. Wszystkie osoby, które w ostatnim czasie widziały zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu proszone są o kontakt z lubliniecką komendą tel. 34/3532255 lub z najbliższą jednostką Policji tel.112.

 • 30 września br. o północy zakończył się etap udzielania poparcia propozycjom projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Kolejnym krokiem będzie ocena  propozycji projektów, która potrwa do 21 października br.

 • Policyjne działania "SMOG"

  Dziś w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Funkcjonariusze zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.