Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. I Kochcickie Święto sportu i rozrywki.

W dniu 5 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy MECHANIK, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. I Kochcickie Święto sportu i rozrywki .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dn. 12.04.2019 r.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec do dnia 16 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

  • treść oferty