Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

26 lipca br. na rynku w Lublińcu odbędzie się Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której organizatorami są: Klub Honorowych Dawców Krwi "Commando", Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu, Polski Czerwony Krzyż Oddział Lubliniec, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz Hufiec ZHP Lubliniec.

Akcja, której celem jest nie tylko zbiórka krwi, ale także propagowanie idei krwiodawstwa i uświadamianie, że krew to w wielu sytuacjach jedyny lek, który może uratować życie zorganizowana zostanie z okazji obchodów 100-lecia istnienia Polskiej Policji. Akcja rozpocznie się o 9:00 i potrwa do 15:30.


1000 Znaków do wykorzystania