Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Środowiska realizowany przez miasto Lubliniec projekt dot. modernizacji oczyszczalni ścieków uzyskał dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji w wysokości prawie 8 mln zł.

18 września br. gmina przesłała do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o zwiększenie dofinansowania z 18,6 mln zł do ponad 26,5 mln zł.
Tym samym projekt uzyskał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
Wniosek i komplet wymaganych dokumentów został przygotowany przez pracowników urzędu miejskiego w ekspresowym czasie, ponieważ mieliśmy tylko 5 dni, aby zmieścić się w terminie narzuconym przez NFOŚiGW i być branym pod uwagę przy podziale dodatkowych środków, które wynikały z korzystnego przeliczenia alokacji względem kursu EURO. Wniosek został badzo dobrze przygotowany i bez uwag spełnił wymagania formalno-merytoryczne. Wniosek został przez NFOŚiGW oceniony pozytywnie a następnie przesłany do Ministerstwa Środowiska.

 

Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi:
Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł