Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Od wczoraj w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w opiece nad zarażonymi koronawirusem pensjonariuszami pomaga następna grupa zakonników: od lewej: o. Tomasz - kombonianin z Warszawy, o. Paweł - również kombonianin z Warszawy i o. Andrzej - karmelita z Krakowa.

Przyjechali z wielką otwartością, pozytywnym nastawieniem i dużym zapałem do pracy. Chcą dawać siebie i służyć ludziom.