Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W piątek opiekę nad mieszkańcami w lublinieckich domach pomocy społecznej zakończyli kapłani: Tomasz Gali, Sławomir Stawicki, Maciej Szeszko, Wojciech Czarnota i Sylwester Maćkiewicz. Byliśmy z podziękowaniami od władz powiatu i słodkimi upominkami. Od lewej: o. Tomasz Maniura OMI-dyrektor Oblackiego Centrum Młodzieży-NINIWA, Aneta Konieczny-naczelnik Wydziału Kultury i Promocji i Tomasz Klecha - naczelnik Wydziału Budownictwa. Od kapłanów pobrano wymazy, obecnie czekamy na wyniki testów. Jeżeli będą negatywne będą mogli powrócić do swoich codziennych obowiązków.