Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu informuje o konieczności utrzymywania zjazdów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami oraz o zakazie odprowadzania wód z posesji, pól i lasów bezpośrednio do rowów przydrożnych. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.