Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Lublińcu – w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - zorganizowało konkurs plastyczny na plakat. Adresatem przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Łącznie nadesłanych zostało 76 prac.

Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce - Bartosz Pradella, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu,

II miejsce - Weronika Romanek, Zespół Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu,

III miejsce - Paulina Kokot, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie.

Wyróżnienia przyznano: Blance Schabowskiej i Magdalenie Olszok, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I miejsce - Amelia Sitek, III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
w Lublińcu,

II miejsce - Anna Niesłony, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,

III miejsce - Natalia Marszoł, III Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii
w Lublińcu.

Spośród 32 prac w tej kategorii wiekowej wyróżnienia przyznano: Zofii Maciuch z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz Kindze Frischke z Zespołu Szkół Zawodowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. W najbliższym czasie nagrody i dyplomy przekazane zostaną do szkół.