Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Powiat Lubliniecki pozyskał ponad 450 tysięcy na utworzenie nowoczesnej sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu. Wyposażona zostanie w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.