W roku 2021 Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program zapewni osobom ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bezpłatne wsparcie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wśród uczestników znajdą się osoby z różnymi niepełnosprawnościami (np. ortopedyczne, neurologiczne, narządu wzroku), mniej lub bardziej samodzielne, które mimo inwalidztwa chcą korzystać z życia, wychodzić z domu, uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym, uczyć się samodzielnego funkcjonowania zarówno w domu jak i poza nim.

Planowany ogólny koszt realizacji Programu to 149.785,00 zł.

plakatok