Czas pandemii jeszcze bardziej uwidocznił brak wykwalifikowanej kadry medycznej. Jako odpowiedź na to zapotrzebowanie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do kształcenia zawód opiekuna medycznego z rozszerzonymi kwalifikacjami. Od 1 września kształcenie w tym zawodzie będzie możliwe tylko w szkolnictwie policealnym. Oznacza to, że zawód ten nie będzie dostępny dla osób z wykształceniem podstawowym lub branżowym (zawodowym).

Do nowych kwalifikacji będą należały usługi medyczne, takie jak: wykonywanie pobrania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, wykonywanie wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego, wykonywanie wybranych czynności asystujących przy operacji, asystowanie pielęgniarce oraz udzielanie wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi oraz wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

W dalszym ciągu opiekun medyczny będzie świadczył usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze, dobierał odpowiednie procedury terapeutyczne oraz współpracował z lekarzami i pielęgniarkami.

Uzyskanie powyższych kwalifikacji pozwoli na zwiększenie prestiżu tego zawodu oraz pozwoli uzupełnić braki kadry medycznej, nie tylko w domach opieki społecznej, ale także w szpitalach czy innych placówkach ochrony zdrowia.

Zawód opiekuna medycznego nareszcie uzyskał właściwą sobie rangę, łącząc niezwykłą misję opieki nad chorym z podstawowymi zabiegami medycznymi. - uważa Katarzyna Dworok, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Kształcenie według nowego programu, przygotowujące do egzaminu państwowego z nowymi kwalifikacjami, oferuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, które od lat przygotowuje absolwentów tego kierunku do pracy w tym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę z wykształceniem medycznym w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.