Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.
Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji
W czasie pierwszego pilotażowego naboru Gmina Lubliniec zgłosiła maksymalną ilość wniosków tj. 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 74.025.000 PLN.
Wnioski zostały złożone przed upływem terminu zakończenia I naboru.
Wnioski, które zostały zgłoszone w ramach Programu Inwestycji Strategicznych to :
• dofinansowanie budowy krytego basenu rekreacyjnego z trzema strefami funkcjonalnymi,
• dofinansowanie budowy Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich,
• dofinansowanie modernizacji układu drogowego miasta Lubliniec.


Złożone wnioski dostępne są w poniższych załącznikach.