Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Jubileuszową dawkę otrzymała Magdalena Ślęzok z Boronowa.

- Serdecznie dziękuję całemu zespołowi – z jego koordynatorem Iloną Kasprowicz na czele - za przeprowadzenie już 25 000 szczepień. Założone pierwotnie cele zostały zrealizowane i każda osoba, która wyraziła chęć zaszczepienia się w naszych punktach została zaszczepiona. Doceniam trud i poświęcenie wszystkich osób tu pracujących. W początkowym okresie działalności punktów, szczepionych było ok. 1700 osób tygodniowo. Wyrazy uznania kieruję również do Zarządu Powiatu i starosty Joachima Smyły za zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia. Od strony organizacyjnej zrobiliśmy wszystko, żeby zaszczepić jak najwięcej osób. Teraz mogę tylko apelować. Szczepmy się! Czwarta fala jest już przesądzona. Decyzja o tym, jak bardzo nas dotknie należy do nas. Zapraszam do naszych punktów szczepień – mówił Włodzimierz Charchuła, dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu

Zdjęcia:

  1. Magdalena Ślęzok otrzymała z rąk dyrektora Szpitala Powiatowego Włodzimierza Charchuły zestaw upominków z logo powiatu lublinieckiego
  2. Zespół punktu szczepień: od lewej: Kornelia Pogodzińska, Anna Rubiś, Ilona Kasprowicz, Dagmara Dębska-Moś, Katarzyna Frątczak, Iwona Michałek, Anna Pytlik i panowie od lewej: Łukasz Apanowicz, Rafał Pradela