Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody nauczycielom zatrudnionym w lublinieckich szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Uroczyste wręczenie tych nagród odbyło się 21 października br. w Starostwie Powiatowym. Laureatom nagrody wręczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek oraz skarbnik Powiatu Jacek Fokczyński.

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Jadwiga Stroniewska, Adam Ożarowski i Mariola Kucharczyk z Zespołu Szkół nr 1 in. Adama Mickiewicza w Lublińcu, Joanna Walczak - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Jolanta Kardas i Damian Kuboś z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, Katarzyna Dworok – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, Danuta Jakubiszyn, Bożena Niesłony, Anna Nowak, Maria Piotrowska i Izabela Szczęsny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu, Andrzej Gęsiarz – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach oraz Alicja Kamińska – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.

- Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi realizujących życiowe pasje w zawodzie nauczyciela. Swoją pracą nauczyciel zachęca do nauki, kształtuje osobowość młodego człowieka. Razem z rodzicami przekazuje dziecku najważniejsze wartości, takie jak mądrość, odpowiedzialność i uczciwość w nadziei, że dzisiejszy uczeń stanie się w przyszłości dobrym rodzicem, pracownikiem, obywatelem. Od rzetelności sprawowania tej misji zależy, jakie będzie następne pokolenie. Dziękujemy więc Państwu za nieustanne wysiłki, które umożliwiają efektywne nauczanie i kształtowanie młodych umysłów. Mamy nadzieję, że wykonana przez Państwa praca będzie zarazem źródłem satysfakcji i spełnienia – mówił starosta Joachim Smyła.