Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Lublinieccy policjanci odwiedzili w Kokotku uczestników obozu dla uczniów klas mundurowych. Stróże prawa szczegółowo omówili zasady naboru do Policji, zadania jakie realizują w codziennej służbie społeczeństwu oraz zaprezentowali policyjny sprzęt. W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie z Olkusza, Bytomia i Tychów.

Od kilku lat na terenie Ośrodka Harcerskiego w Kokotku organizowane są obozy młodzieżowe, których uczestnikami są uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym, wojskowym i logistycznym z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. W trakcie pięciodniowego pobytu w Kokotku młodzi ludzie mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych służb mundurowych: policjantami, strażakami, żołnierzami, strażnikami miejskimi i leśnikami. W czasie prelekcji poznają zasady naboru do poszczególnych formacji mundurowych oraz zadania jakie realizują na co dzień poszczególne służby. Uczestnicy obozu mogą z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt jakim posługują się policjanci czy strażacy, a także poznają reguły musztry wojskowej i podstawowe zasady panujące w formacjach mundurowych.

W trakcie dzisiejszego spotkania z młodzieżą policjantka z lublinieckiej komendy zajmująca się profilaktyką społeczną przedstawiła szczegółowo zasady naboru do Policji oraz wymagania jakie stawiane są kandydatom do trudnej policyjnej służby. Dużo mówiono również o etosie służby dla społeczeństwa i roli jaką odgrywa Policja w zapewnieniu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć i przymierzyć sprzęt wykorzystywany przez policyjne oddziały prewencji w trakcie zabezpieczeń m.in dużych imprez sportowych. Na koniec jak zawsze był czas na zadawanie pytań i wymianę spostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

  • Na zdjęciu policjantka w mundurze prowadzi prelekcja dla młodzieży w Kokotku.
  • Na zdjęciu widoczny fragment munduru jednego z siedzących uczestników prelekcji z emblematem szkoły w Olkuszu.
  • Na zdjęciu widoczne pojazdy służbowe stojące na terenie Obozu harcerskiego w Kokotku, pojazd straży miejskiej, pojazd osobowy straży pożarnej, radiowóz policyjny, w oddali widoczny wóz bojowy straży pożarnej.
  • Na zdjęciu widoczny młody chłopak ubrany w specjalistyczny mundur policyjny z tarczą w ręku.
  • Na zdjęciu widoczni uczestnicy prelekcji z policjantem siedzący tyłem , z przodu policjantka w mundurze prowadzi prelekcję dotyczącą służby w Policji.
  • Na zdjęciu uczestnicy obozu mundurowego w Kokotku, młodzież w mundurach siedząca na ławkach w czasie prelekcji z policjantem.