Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W związku z planowanym otwarciem Centrum Przesiadkowego „Park & Ride” informujemy, że od 16 września br. (środa) zniesione zostaną wszelkie ograniczenia dla ruchu, funkcjonujące w trakcie realizacji budowy. Przede wszystkim wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Oświęcimskiej do wyjazdu z peronów dworca autobusowego.

Prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na znaki.