Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" lublinieccy policjanci przeprowadzili prelekcje dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej w Lubecku. W czasie spotkania mundurowi omówili przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz powiedzieli jak unikać zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą i używkami. Na najmłodszych czekała niespodzianka - pokaz policyjnego motocykla i radiowozu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzili we wtorek 15 września br. cykl spotkań z przedszkolakami i uczniami uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej w Lubecku. Podczas kilku prelekcji, zorganizowanych w małych grupach na terenie boiska szkolnego stróże prawa rozmawiali z najmłodszymi o tym jak bezpiecznie zachowywać się w drodze do szkoły i jak unikać zagrożeń. Dodatkowo omówili podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, a także przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się rowerem. Starszych uczniów mundurowi przestrzegali przed zgubnymi konsekwencjami sięgania po wszelkiego typu używki lub inne substancje zabronione, a także podpowiadali jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole. Na koniec można było zobaczyć policyjny motocykl i radiowóz, a także zapytać o policyjne wyposażenie , czy trudną policyjną służbę.

Głównym celem prowadzonej przez policjantów od kilku lat akcji edukacyjnej pn. "Bezpieczna droga do szkoły" jest wzrost świadomości najmłodszych dotyczący zachowań niebezpiecznych i ryzykownych w rejonie dróg oraz promowanie bezpiecznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

  • Na zdjęciu widoczne dziecko siedzące na policyjnym motocyklu w czasie prelekcji w Lubecku.
  • Na zdjęciu widoczny namiot rozstawiony na szkolnym boisku, w nim dzieci w czasie policyjnej pogadanki.
  • Na zdjęciu policjant w mundurze w czasie pokazu policyjnego sprzętu w Lubecku.
  • Na zdjęciu widoczny policjant w czasie pogadanki z młodzieżą w Lubecku.
  • Na zdjęciu widoczny policjant pokazujący dzieciom policyjny motocykl.