Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza na konsultacje telefoniczne:

Przeliczenia emerytur dla osób urodzonych w 1953 roku
 - 21 października 2020 r. (środa) w godz. 12:00-14:00
   Podczas dyżuru pracownicy ZUS będą odpowiadać na pytania, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia.

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, ZAPRASZAMY:  tel. 34 368 91 34

 

Oddział ZUS w Częstochowie Inspektorat w Myszkowie zaprasza na konsultacje telefoniczne
 
Doradca emerytalny ZUS radzi   
 - 26 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-14:00
 
Eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego będą udzielać porad w zakresie:
- warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne;
- dokumentów, jakie należy złożyć, aby otrzymać świadczenia,
- w jaki sposób przeliczyć świadczenie.
 
ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, ZAPRASZAMY tel. 34 313 45 30 wew. 41