- Zaufajmy nauce, szczepmy się! Stawką jest nasze życie! W swojej praktycy lekarskiej spotkałem się z wieloma przypadkami osób, u których wirus SARS-Cov-2 spowodował spustoszenie organizmu, wiele osób do tej pory boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi powstałymi po zakażeniu tym wirusem mówił Adam Konina, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu, lekarz