Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Doradztwo finansowe – charakterystyka zawodu

W tym przypadku już sama nazwa zawodu może nasuwać stosunkowo dużo trafnych przypuszczeń. Osoby specjalizujące się w dziedzinie doradztwa finansowego (z założenia niezależne i nie mające powiązań z konkretnymi instytucjami finansowymi), zatrudniane są w celu udzielenia klientom merytorycznego wsparcia w zakresie ochrony majątku, a także gospodarowania nim w sposób racjonalny. Na korzystanie z powyższych usług najczęściej decydują się osoby nie dysponujące taką ilością wiedzy bądź czasu, która wystarczałaby do rozeznania się w charakterze ofert najróżniejszych instytucji finansowych (najczęściej banków lub firm udzielających pożyczek). Głównym zadaniem doradcy finansowego jest więc odpowiednie dostosowanie oferty lub znalezienie takiej propozycji, która odpowiadałaby potrzebom danego klienta (które to potrzeby uprzednio rozpoznaje na drodze analizy sytuacji materialnej konkretnej osoby, a także jej indywidualnych oczekiwań).

Czym zajmuje się doradca finansowy

Optymalny Kredyt

Stwierdzenie mówiące o ,,ochronie majątku klienta” może wydawać się lakoniczne, dlatego warto po krótce opisać zadania, które najczęściej znajdują się w zakresie obowiązków osób zajmujących się doradztwem finansowym. Z racji tego, że przeważająca część klientów nastawiona jest na zaciągnięcie kredytu (oczywiście na możliwie optymalnych dla siebie warunkach), zazwyczaj praca doradcy rozpoczyna się od zorientowania się w wymaganiach potencjalnego kredytobiorcy. Na tym etapie pozyskiwane są informacje dotyczące kwoty oraz rodzaju kredytu. Następnie doradca dokonuje oceny sytuacji finansowej klienta oraz ustala z nim optymalną wysokość raty, która będzie musiała być spłacana w regularnych odstępach czasu. Kolejno przygotowywane są dokumenty umożliwiające dokonanie oceny zdolności kredytowej przez wybrany bank – do zadań doradcy należy poinformowanie klienta o wszystkich wymaganych formularzach i zaświadczeniach (niekiedy bierze on również udział w procesie ich skompletowania i wypełnienia –  głownie w charakterze pomocniczym, a także aby w razie konieczności poinformować o potrzebie naniesienia ewentualnych poprawek). Ostatecznie doradca finansowy pełni rolę pośrednika w procesie dostarczenia niezbędnych dokumentów (nie należy jednak z tego powodu mylić tej profesji z pośrednictwem finansowym).

Jak zostać doradcą finansowym?

Chociaż w teorii potrzebna jest jedynie możliwie wszechstronna wiedza oraz określone umiejętności interpersonalne, to czynnikiem zwiększającym szanse na znalezienie pracy w charakterze doradcy finansowego będzie niewątpliwie fakt ukończenia studiów ekonomicznych. Z racji tego, jaki charakter ma przeważająca część zadań, szczególnie cenieni będą absolwenci  kierunków takich np. jak finanse i rachunkowość. Przydatna będzie znajomość najróżniejszych technik sprzedaży (od skuteczności w pozyskiwaniu klientów zależy wysokość prowizji oraz spora część wynagrodzenia osób zatrudnionych w doradztwie). Oprócz wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku, doradca finansowy powinien posiadać szeroko rozumiane umiejętności interpersonalne – umieć słuchać klienta, potrafić przedstawić wady i zalety poszczególnych ofert w sposób zrozumiały, a przede wszystkim być możliwie jak najbardziej przekonującym.