Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Jest już kolejne wydanie magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”. Czasopismo dostępne jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (przy wejściu głównym), budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego w Lublińcu oraz wybranych sklepach i kioskach. Można je również pobrać ze strony internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

W tym numerze Bogusław Hrycyk, kontynuując podróże po Europie w swoim artykule przybliżył ziemie szczególnie ważne dla historii Europy, gdzie splatają się losy Starożytności i Średniowiecza. Autor zaprosił do kolejnej relacji z wyjazdu Stowarzyszenia Absolwentów LO i LE im. A. Mickiewicza w Lublińcu, tym razem droga prowadziła przez Weimar, Heidelberg, Frankfurt nad Menem, Trewir aż do Kolonii.

Tematyką Trzeciego Powstania Śląskiego zajęli się Sebastian Ziółek i Krzysztof Kanclerz, natomiast Mariusz Żymierski przybliżył dzieje szkolnictwa w Ligocie Woźnickiej. W numerze przeczytacie Państwo również o tym jak przez 123 lata starano się o przystanek kolejowy w Kochcicach oraz o pierwszych proboszczach lublinieckiej parafii. Zbigniew Chromik w swoim artykule „Ziemia Lubliniecka elementem Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej” przyjrzał się naszym ziemiom przez pryzmat geografii, a w zasadzie geografii fizycznej. Michał Janusz natomiast odkrył lublinieckie ślady w biografii ks. Jana Bujara, przypomniał również o 78. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego. W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem zamieściliśmy zdjęcie dawnego Victoriaplatz, a dzisiejszego Placu Tadeusza Kościuszki oraz ulicy, przy której lubliniecka gmina żydowska w 1821 r. zbudowała synagogę.

Zapraszam do lektury!
Aneta Konieczny