Ciepielów Dąbrowa - Pamiętamy!

złozenie kwiatów przez zołnierza na pomniku pamieci wydarzeń 8 wrzesnia w Ciepielowie, na drugim planie przedcawiciele jednostek bioracych udział w uroczystosci
W dniu 9 września br. , dla upamiętnienia 83. rocznicy mordu jeńców wojennych - żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, delegacja miasta Lublińca udała się do Ciepielowa 🇵🇱.
W delegacji udział wzięli: Sekretarz Miasta Józef Korpak oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 GPP na czele z Panią Dyrektor Ewą Prandzioch. Obchody rocznicowe, zorganizowane przez Wójta Gminy Ciepielów i Szkołę Podstawową w Ciepielowie, odbyły się w Dąbrowie pod Ciepielowem.
Spotkanie było wyjątkowe, wzruszające i podniosłe. Była to żywa lekcja historii i szacunku dla żołnierzy 74 GPP. W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli również przedstawiciele Rodziny Wojskowej 74 GPP, Komendant oraz harcerze Hufca ZHP z Lublińca. Młodzież wzięła udział w części oficjalnej - uroczystym powitaniu, przemowach i spotkaniach oraz złożeniu kwiatów przy pamiątkowej mogile, a także w X edycji biegu "Tropem Wilczym".
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi oraz Szkole Podstawowej w Ciepielowie za wyjątkowe spotkanie oraz niebywałą gościnność.
Fotorelacja dostępna na funpage Miasta Lublińca : https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/posts/6123053494377505