Wyjątkowi goście w Urzędzie Miejskim

na zdjęciu stoi Urzędniczka - Urzędu Stanu Cywilnego, Państwo Miemcowie Burmistrz E. Maniura oraz Zastępca A. Jonczyk-Drzymała w gabinecie burmistrza. Za nimi widać regały na których stoją dyplomy.

Dzisiaj, Państwo Stefania i Roman Miemcowie, za wspólne przeżycie w związku małżeńskim 50 lat, otrzymali z rąk burmistrza Edwarda Maniury oraz wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy Małżonkom pięknego jubileuszu oraz życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym zrozumieniu.

Pani Zastępca Burmistrza oraz Pan Burmistrz gratulują i wręczają bukiet herbacianych róż Państwu Miemcom za 60-letnie pożycie małżeńskie.