Powiat Lubliniecki: Starosta wspiera emerytów i rencistów nowym sprzętem
W naszej społeczności zawsze znajdzie się miejsce na gesty wielkiego serca. Tym razem to Starostwo Powiatowe w Lublińcu postanowiło wesprzeć lokalnych seniorów, przekazując na ich rzecz nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne. To przykład, jak lokalne władze mogą realnie wpłynąć na poprawę jakości życia emerytów, rencistów i inwalidów.
  1. Starostwo Powiatowe przekazało drukarkę Canon MAXIFY GX7040.
  2. Beneficjentem jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  3. Urządzenie odebrali Witold Mietelski i Andrzej Kurzac.
  4. Starosta Joachim Smyła osobiście wręczył sprzęt.

Inicjatywy takie jak ta to dowód na to, że lokalne władze nie zapominają o potrzebach swoich mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy są na zasłużonej emeryturze. Przekazanie nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego Canon MAXIFY GX7040 przez starostwo to nie tylko wsparcie materialne, ale również symbol troski i uznania dla starszego pokolenia. Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu, Witold Mietelski, oraz wiceprzewodniczący, Andrzej Kurzac, z rąk Joachima Smyły, odebrali ten znaczący dar.

Ten gest jest przypomnieniem, że w naszej wspólnocie każdy akt dobroci ma wielkie znaczenie. To, co może wydawać się małym krokiem dla jednostki, dla organizacji takich jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest olbrzymim wsparciem, które pozwala na lepszą codzienną pracę i obsługę członków. Niech to będzie inspiracja dla innych, by również szukać możliwości, jak można przyczynić się do dobra wspólnego.


Według informacji z: Powiat Lubliniecki