Zaprawy owadobójcze do nasion rzepaku

W rzepaku ozimym jesienią występuje wiele gatunków szkodników. Żerowanie pierwszych rozpoczyna się już w fazie liścieni rośliny uprawnej. W związku z tym do zaprawiania nasion rzepaku historycznie były wykorzystywane zaprawy zawierające substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Ich stosowanie w uprawach rolniczych zostało jednak zakazane przez Unię Europejską. Spowodowało to poszukiwanie nowych rozwiązań oraz zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów insektycydowych jesienią.

Jesienne szkodniki rzepaku

Problem skutecznego zwalczania szkodników występujących w rzepaku ozimym jesienią jest coraz trudniejszy do rozwiązania, ponieważ oprócz zapraw zostały wycofane liczne insektycydy. W ich miejsce pojawiły się jedynie dwie zaprawy Buteo Star oraz Lumiposa 625 FS, a presja ze strony szkodników ze względu na występujące ekstrema pogodowe jeszcze się zwiększyła. W uprawie rzepaku ozimego jesienią należy uwzględnić eliminację pchełki rzepakowe, pchełek ziemnych, śmietki kapuścianej, gnatarza rzepakowca, tantnisia krzyżowiaczka, mszyc, miniarki kapuścianej.

Jakie szkodniki rzepaku zwalczają dostępne zaprawy

Zarejestrowane nowe produktu miały zastąpić zaprawy neonikotynoidowe zawierające substancje czynne tiamektosan, chlotianidynę i imidiachlopryd, które były powszechnie wykorzystywane do zaprawiania materiału siewnego, nie tylko rzepaku ozimego.

Poniżej przedstawione charakterystykę środków ochrony roślin do zaprawiania nasion rzepaku przeciwko szkodnikom.

Cecha

Buteo Star

Lumiposa 625 FS

Producent

Bayer

Corteva

Substancja czynna (zawartość)

grupa wg IRAC

flupyradifuron (480 g/l)

4D

cyjanotraniliprol (625 g/l)

28

Zwalczane szkodnik

śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne

pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec

Dawka

10,42 ml na kg nasion rzepaku

40 ml na 500 000 nasion rzepaku

Zaprawianie

tylko profesjonalne 

tylko profesjonalne

Inne uprawy (zwalczane szkodniki)

nie

Kukurydzy (drutowce)

Tutaj https://osadkowski.pl/material-siewny/nasiona-rzepaku--c-001098 dostępne są między innymi nasiona rzepaku zaprawionego Buteo Star i Lumiposa 625 FS. Ich wybór spowoduje, że jesienna ochrona owadobójcza plantacji rzepaku ozimego, będzie łatwiejsza.

Do jesiennej eliminacji szkodników

Pomimo wysiewu nasion rzepaku ozimego niezbędne jest prowadzenie monitoringu występowania szkodników przy pomocy żółtych naczyń lub pułapek feromonowych (śmietka kapuściana). 

Do eliminacji pchełek ziemnych, pchełki rzepakowej i gnatarza rzepakowca, przydatny będzie TopGun 050 CS- insektycydy z grupy pyretroidów.