UM Lubliniec: Miasto żegna zmarłego mieszkańca
Z żalem żegnamy wybitną postać naszej lokalnej społeczności, Panią Krystynę Kornek, która przez lata swojej działalności wpłynęła na rozwój kultury i edukacji w naszym mieście.
  1. Pani Krystyna Kornek pełniła funkcję radnej I kadencji Rady Miejskiej.
  2. Była także cenioną dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w latach 1984-1996.
  3. Wniósł znaczący wkład w rozwój edukacji artystycznej.
  4. Promowała kulturę wysoką, co miało ogromny wpływ na społeczność lokalną.

Pani Krystyna Kornek była postacią niezwykle ważną dla wielu mieszkańców naszego miasta. Jej zaangażowanie w edukację muzyczną i kulturalną przyczyniło się do wzbogacenia lokalnego dziedzictwa. Dzięki jej pracy, pokolenia młodych ludzi miały możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych oraz zrozumienia wartości sztuki.

Wspominając Panią Kornek, nie sposób nie docenić jej osobistego zaangażowania oraz pasji, z jaką podchodziła do każdego aspektu swojej pracy. Jej dziedzictwo i wpływ na społeczność będą pamiętane przez długie lata.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Pani Krystyny, przekazując wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.


UM Lubliniec