Dzielnicowy kontroluje zbiorniki wodne w gm. Herby dla bezpieczeństwa mieszkańców
Dzielnicowy gminy Herby, asp. szt. Adam Cierpiał, regularnie patroluje miejscowe zbiorniki wodne, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. W szczególności zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Jego działania mają na celu zapobieganie naruszaniu zakazu kąpieli oraz ochronę dzieci i młodzieży przed potencjalnymi zagrożeniami. Warto pamiętać, że kąpiel w niedozwolonych miejscach może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Regularne kontrole dzielnicowego w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym, kiedy pogoda sprzyja relaksowi nad wodą, dzielnicowy asp. szt. Adam Cierpiał intensyfikuje swoje działania na terenie gminy Herby. Regularnie sprawdza on zbiorniki wodne, które mogą być wykorzystywane jako tzw. dzikie kąpieliska. Kontrole te mają na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom oraz zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego wypoczynku.

Sprawdzanie oznakowania i zabezpieczeń zbiorników wodnych

Podczas swoich patroli, asp. szt. Adam Cierpiał dokładnie sprawdza, czy zbiorniki wodne są odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczymi oraz czy ich zabezpieczenia są prawidłowe. Tego typu działania mają na celu niedopuszczenie do naruszania obowiązującego zakazu kąpieli i minimalizowanie ryzyka wypadków. Należy pamiętać, że kąpiel w nieodpowiednich miejscach, takich jak żwirownie, glinianki czy stawy hodowlane, może być bardzo niebezpieczna.

Kontrole pustostanów i inne działania prewencyjne

Oprócz kontroli zbiorników wodnych, dzielnicowy zwraca również uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać młodzi ludzie, zwłaszcza pustostany. Asp. szt. Adam Cierpiał regularnie sprawdza te miejsca, aby upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ten sposób stara się zapobiegać potencjalnym niebezpieczeństwom, które mogą wynikać z przebywania w opuszczonych budynkach.

Reakcje na naruszenia zakazu kąpieli

W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu kąpieli, dzielnicowy reaguje stanowczo. Jak przypomina asp. szt. Adam Cierpiał, zgodnie z artykułem 55 kodeksu wykroczeń, osoby kąpiące się w miejscach, gdzie jest to zabronione, mogą zostać ukarane grzywną do 250 zł lub karą nagany. Działania te mają na celu ochronę mieszkańców przed potencjalnymi wypadkami i utrzymanie porządku na terenie gminy.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, dzielnicowy asp. szt. Adam Cierpiał nieustannie monitoruje sytuację na terenie gminy Herby. Jego działania są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą i minimalizowania ryzyka wypadków. Mieszkańcy powinni pamiętać o przestrzeganiu zakazów kąpieli i unikać niebezpiecznych miejsc.


Źródło: KPP w Lublińcu